GLOBATIC

Programul a apărut ca urmare a transformărilor din medicină, știință, tehnologie, dar și a problemelor economice, sociale, politice și culturale. Acestea transformării joacă un rol important în consolidarea societății și a noii generații, astfel, Școala de Valori vrea să contribuie în proiecte care vizează dezvoltarea unei comunități de învățare și a unor produse educaționale inovatoare care vin să consolideze pregătirea participanților pentru a putea răspunde nevoilor prezente și viitoare în legătură cu dezvoltarea continuă pe parcursul vieții.

Proiectele din cadrul programului Globatic vor aduce beneficiarilor oportunitatea de a accesa inteligența artificială, de a cerceta și de a descoperi lumea, câștigând perspective de ansamblu asupra nevoilor educaționale proprii, de a comunica intergenerațional și multicultural și de a învăța să ia măsuri pentru a-și îmbunătăți propria viața, dar și pentru a o influența pozitiv pe a celor din jurul lor. 

Obiectivele programului

Accentuarea paradigmei învățării colaborative şi a rolului pozitiv al progresului personal prin cooperare în educația tinerilor și profesorilor/adulților;
Adoptarea și transmiterea de bune practici pentru a face educația și diversele metode de predare mai accesibile;
Promovarea creșterii personale și adoptarea unor practici europene/internaționale; 
Consolidarea relațiilor cu alte ONG-uri de profil și schimbul de experiență cu profesioniști din educația europeană/internațională;
Crearea unui cadru pentru prezentarea ideilor noastre inovative și dezvoltarea unor proiecte transnaționale, conduse chiar de noi;
Consolidarea experienței de advocacy în educație.

Portofoliul GLOBATIC

YOU CAN BE

Proiectul are ca scop promovarea și multiplicarea conștientizării antreprenoriatului în rândul tinerilor europeni. YOU CAN BE a debutat în noiembrie 2021, iar acțiunile și conținutul educativ vizează: instituții de învățământ, asociații cunoscute care lucrează cu tinerii, centre de tineret, fundații și orice alt actant în zona tineretului. Proiectul se va încheia în noiembrie 2024. 

 

STRET TT

Proiectul va îmbunătăți competențele cheie ale profesorilor prin utilizarea unei abordări inovatoare și moderne a antreprenoriatului. STRET TT va stimula, de asemenea, motivația și creativitatea profesorilor, oferindu-le spațiu pentru a co-crea programele școlare, pentru a susține cursuri, ateliere de lucru, concursuri, simulări etc., pe baza schimbului de know-how și a mobilităților internaționale. Proiectul a debutat în septembrie 2022 și se va încheia la finele lui 2024. 

PAFF

Proiectul „Parcursuri pentru viitor – o abordare inovatoare a orientării profesionale privind viitoarele locuri de muncă în regiuni europene divergente” își propune să crească înțelegerea modului în care transformările actuale, în special schimbările de mediu/climatice și progresul digital vor avea un impact asupra pieței muncii, în ceea ce privește calificările necesare, domeniile de activitate și competențele transversale și de sustenabilitate. PAFF a debutat la finalul lui 2022, iar la activitățile vor fi finalizate pe 30 noiembrie 2025. 

SKILLS FOR LIFE

În perioada octombrie 2020 – martie 2023, în cadrul consorțiul de proiect format din Goethe-Institut (DE), Progettiamoci il futuro (IT), Școala de Valori (RO), Tracé Brussel (BE) și orașul Mannheim (DE), s-a urmărit consolidarea cunoștințelor printr-un „set de instrumente de orientare pentru proiectarea vieții” gata de utilizare. BIBB – Institutul Federal German pentru Educație și Formare Profesională (DE) completează consorțiul în calitate de partener asociat. 

REACT

Proiectul a urmărit scăderea ratei șomajului și susținerea adulților care au probleme cu integrarea pe piața muncii. ReACT este un proiect colaborativ, inițiat de Erasmus+, la care au participat timp de trei ani mai mulți parteneri, pentru a crea resurse utile pentru formatori, încât șomerii să poată fi ajutați să își găsească un loc de muncă.