Școala de Valori vine și în sprijinul profesorilor cu metode noi de predare, care cresc interesul elevului, iar rezultatul final sunt notele mai bune și completarea bagaj de cunoștințe.

Așadar, scopul modului  este de a sprijini procesul de dezvoltare a competențelor de Pedagogie Digitală ale profesorilor într-o manieră aplicată pentru a răspunde nevoilor reale ale elevilor și ținând cont de programă.

Conceptele de învățare sunt ancorate în realitatea cotidiană și sunt centrate pe învățarea prin reflecție, metacogniție și metapredare, iar predarea inter și transdisciplinară devin elementele cheie în procesul educațional. Platformele digitale ajung să motiveze profesorii și elevii, pentru că sunt cei care controlează procesul de învățare. Profesorii vor pune în practică noțiunile esențiale în cadrul unor comunități de învățare, dar vor lua parte și la un proces de învățare colaborativă. În timp, toate puse cap la cap vor duce la schimbarea actului educațional prin metode noi de predare conectate la nevoile reale ale elevului.

În esență, profesorii care participă la modului de Pedagogie Digitală învață cum să creeze lecții relevante, să evalueze obiectiv competențele elevilor și să le canalizeze atenția către ceea ce au de asimilat. Un rol important în procesul de predate îl constituie și înțelegerea relației dintre noile informații și ceea ce deja cunosc, înțelegerea proceselor care au facilitat acest transfer și explorarea unor noi domenii ale cunoașterii.

Mioara Hușanu este manager de proiect, care gestionează modului Pedagogie Digitală, susține că profesorii sunt provocați să-și depășească potențialul învățând cum să își selecteze mediul de învățare adecvat și cum să utilizeze cât mai eficient instrumentele digitale existente pentru a avea impactul scontat asupra elevilor.

„Aceștia vor învăța să folosească tehnologia pentru a servi scopurilor specifice legate de obiectivele de învățare ale elevilor, în corelație cu modul acestora de a asimila și folosi învățarea în realitatea cotidiană, pe termen lung. Totodată ei vor avea oportunitatea de a dezvolta instinctul de a discerne când și cum este cazul să utilizeze instrumentele și resursele digitale disponibile. 

În cadrul atelierelor, cadrele didactice vor avea ocazia să construiască de la zero lecții inter sau transdisciplinare pe care le vor consolida utilizând concepte teoretice relevante în predarea modernă. Ulterior vor preda aceasta lecție, astfel vor experimenta importanța metaînvățării în abordarea predării centrate pe nevoile elevilor. Aceștia vor avea ocazia să primească feedback din partea lor și să descopere noi căi prin care aceștia pot răspunde unor provocări care să le crească interesul, curiozitatea și dorința de cunoaștere.”

 După lecția de la clasă, profesorii vor avea nevoie de evaluare și își vor rezerva timp  pentru analizarea lecțiilor create. Totodată vor aprofunda diferența dintre feedback și feed-forward reușind ca la finalul modulului să fi construit o abordare adaptată modului în care elevii învață în secolul XXI.

Programul de Pedagogie Digitală aduce în prim-plan lecția din clasă pe care profesorii o vor transforma într-o activitate de învățare interactivă, relevantă, care își va găsi utilitatea în viața de zi cu zi a elevului. Pentru tineri, aceasta înseamnă că vor putea utiliza noțiunile și în afara școlii, pentru că vor ști să le adapteze unor contexte de viață.

Revenind la  partea de feedback, la lecția de la clasă pot asista și elevi din alte unități de învățământ. Astfel, elevul din exterior va privi lecția în ansamblu, fără a fi părtinitor, dar va ști de ce este nevoie, având aceleași cerințe și fiind el însuși un receptor. Elevul va putea veni cu sugestii despre desfășurarea orei de curs, despre metodele de predare, dar poate să aducă și elemente de noutate, care vor fi analizate și pot fi luate în calcul de profesor.

Unul dintre acești elevi este și Andreea Ciuhat. Este în clasa a IX-a, la Colegiul Național Vasile Alecsandri, din Bacău. Andreea a participat la mai multe lecții desfășurate online.

Pasionată de matematică și cu gândul că va deveni un profesor care le va fi alături elevilor și îi va impulsiona să știe cât mai multe, ora de Matematică la care a asistat i-au adus cele mai multe emoții. Dar și-a dat seama că nu are de ce să pună sub semul întrebări noile metode de predare. Matematica a fost pusă în practică, ceea ce i s-a părut a fi un bun exemplu de bună practică.

Andreea a descoperit importanța jocului în modul de predare și a învățat despre evenimente și oameni care au influențat planeta, a aflat despre lumea artei, despre complexitatea geometriei și despre utilizarea statisticilor. I-a plăcut că profesorii au început să fie mai apropiați de elevi, să predea materia ținând cont de realitatea care ne înconjoară. Improvizația, răbdarea și buna dispoziție au făcut-o să se relaxeze și să fie mai atentă. „Am simțit că suntem alături de profesor în predarea noțiunilor. Uneori am avut impresia că totul este ușor de învățat șii metodele sunt potrivite pentru noi. Profesoara devenit mai receptivă la nevoile noastre, ne provoacă să înțelegem faptul că tot ce învățăm este aplicabil și în viața de zi cu zi. Uneori pare greu însă dând feedback la finalul lecției am văzut că ora următoare profesoara vine cu abordări care mă ajuta sa inteleg tot.”, ne explică Andreea Ciuhat.

Modulul de Pedagogie Digitală de desfășoară în școlile care fac parte din rețeaua Edu Networks, și conține 5 ateliere: Cadrul TPACK în Pedagogia digitală, Cadrul SAMR, Creativitate transdisciplinară, Metacogniția, Metacunoașterea și Metapredarea și Taxonomia SOLO (Structura rezultatului învățării observate) “Learning to learn”.