“Caracterul nu e un dar, ci o sumă de deprinderi tari, dobândite din muncă.”

Ai vizitat vreodată Institutul de Geografie?

Pe strada Racoviță, numărul 12 a luat naștere acest domeniu, din mâinile și curiozitatea lui Simion Mehedinți de a descoperi natura. Dorința lui de a cunoaște și de a înțelege științific mediul înconjurător a dus la crearea celei mai cuprinzătoare enciclopedii geografice – Terra, apărută în 1930 scrisă mai degrabă din curiozitate personală, dar cu exactitate științifică. 

Pe lângă geograful strălucit care a ținut prima catedră de acest gen la Universitatea București, Simion Mehedinți este și un mare pedagog, fiindu-i alături în acest demers Titu Maiorescu și Spiru Haret.

Principiile educației nonformale pe care el le promovează se referă mai degrabă la context, la familie, în primul rând, care ar trebui să îi insufle unui copil dragostea de țară și valorile naționale. Învățarea pe care el o promovează este cea practică – sursă pentru tradiție, creativitate și respectul pentru valoare. Preocuparea sa pentru educație are în vedere și dezvoltarea fiecărui individ din 3 perspective: el vede la fel de importante etica, dezvoltarea morală și cea fizică a elevilor.

Din 1944, de când se creează Institutul pentru Geografie, toată scrierile sale și documentele geografice îi sunt confiscate și trimise la Academia Română în urmă rechiziției. Casa personală deservește astfel acest institut și Simion Mehedinți este constrâns să își găsească o altă locuință personală.


#100 ani de educație

Prin campania 100 de ani de educație, aducem în prezent poveștile din trecut care au contribuit la dezvoltarea a ceea ce suntem astăzi: personalități, instituții, anecdote și curiozități.