Autonomia crește calitatea auto-motivației și reduce sentimentele personale de nemulțumire.
Ne păstrăm ridicată autonomia, care stimulează responsabilitatea, creativitatea, preocupare pentru inovare, învățare și colaborare.