În urmă cu 3 ani, Maria-Manuela Gheorghe profesoară în învățământul primar,  a decis să se înscrie în programul Edu Networks și, implicit, să participe la modulul SELFIE, desfășurat de Școala de Valori, în cadrul Pilonului de Digitalizare. 

Maria-Manuela Gheorghe predă la Școala Gimnazială Ioan Mareș din Vulcana-Băi, din județul Dâmbovița, și a accesat cu reticență programul, simțea că este nevoie acută de digitalizare în procesul de predare și evaluare, dar realitatea era una ostilă – nu existau calculatoare și nici experiență. Asta i-a făcut pe mulți dintre colegii săi să se simtă copleșiți de multitudinea de cursuri și de programe de formare, mai ales că pandemia a „impus” o accelerare a rezolvării acestei carențe la nivelul școlilor. 

Înconjurată mereu de copiii, văzând cum evoluează cerințele și necesitățile în unitatea de învățământ unde preda, dar și „neputința” digitală a cadrelor didactice, profesoara a ajuns la concluzia că modulul SELFIE va fi punctul T0 pentru dobândirea, implementarea, dezvoltarea unui mod de predare care să asigure și o evaluarea corectă. Astfel, a ajuns în puțin timp să le vorbească colegilor despre cum ar putea modulul SELFIE să schimbe predarea și evaluarea în Școala Gimnazială Ion Mareș Vulcana-Băi: „ Modulul SELFIE ne ajută de fapt să vedem unde ne situăm, ce putem face mai departe și pe lângă o autoevaluare obiectivă, există și posibilitatea de autoreflecție. Mai mult de atât trebuie să recunoaștem că în general se realizează o analiză de nevoi, dar procentul elevilor este mic. De data aceasta SELFIE a făcut posibilă o oglindă clară a informațiilor colectate de la elevi, profesori și liderul școlii dar și analiza care ne arată concret ce să  facem mai departe.”

Modulul SELFIE este instrumentul prin care Școala de Valori a însoțit școlile în procesul de identificare a stadiului în care se află cu nivelul de digitalizare, totul cu scopul de a susține predarea, învățarea și evaluarea elevilor. Unitățile de învățământ din Pilonul de Digitalizare, desfășurat de Școala de Valori, în programul Edu Networks, au început evaluarea digitalizării prin completarea chestionarului SELFIE, un instrument care face o evaluare la 360 de grade a școlii. În acest proces de identificare a realității dezvoltării digitale răspund profesorii și elevii. Astfel, rezultatul este complet și generează un raport despre utilizarea tehnologiei la nivel de școală. Este de fapt acel T0 pe care s-a început „construire” digitalizării la nivel de unități de învățământ din program.

Rezultatele SELFIE au dus la colaborarea între profesori-elevi și părinți. Fiecare a încercat să evolueze pentru a aduce plus valoare unității de învățământ per ansamblu, ca părți importante în procesul de predare, învățare-asimilare și evaluare. Profesoara Maria-Manuela Gheorghe ne-a vorbit despre ce și-au luat elevii și profesorii din utilizarea SELFIE: Elevii au fost responsabilizați și pe motiv că în școală nu există sprijin decât din partea profesorului de informatică, care, din păcate, este în școală doar o zi pe săptămână, așa că avem foarte mulți copii care se pricep la depanare calculatoare și instalare programe, urmează un curs de programare, participă la concursuri de artă digitală. Deci competențele digitale ale elevilor și profesorilor au crescut în această perioadă și suntem mândri să fim parte din acest program.”

Maria-Manuela Gheorghe este și ambasador ERASMUS așa că ne-a explicat cum aplicarea SELFIE a dus la evoluția unității de învățământ prin posibilitatea accesării unor proiecte Erasmus, dar și a altora desfășurate la nivel de țară: „Am utilizat rezultatele din rapoartele SELFIE pentru învățământul primar și gimnaziu în  cadrul proiectelor Erasmus + Online school_space for educational innovation.eu, în  cadrul activităților de jobshadowing, dar și în cadrul acreditării Erasmus. Raportul a stat la baza analizei de nevoi a elevilor școlii,  iar a doua evaluare a indicat nivelul după primul an de acreditare. Deși eram printre singurele școli cu laborator de informatică dotat cu laptopuri, acestea erau depășite și doi ani consecutiv am aplicat la Programul Dăm click pe România, reușind să dotăm ambele laboratoare de informatică. Iar accesul la internet era posibil doar în cancelarie, cabinete și laboratorul de informatică, acum au acces toate clasele și grădinițele.”

Școala de Valori a desfășurat modulul SELFIE, în anul al doilea din cadrul Pilonului de Digitalizare, ca parte a programului Edu Networks. Acum suntem în anul IV de program și efectuăm o revalidare a instrumentelor folosite în Pilonul de Digitalizare, pentru a pune bazele formării experților în Pedagogie Digitală, care vor duce mai departe în mod autonom dezvoltarea continuă a Pilonului de Digitalizare. În acest Pilon, Școala de Valori a structurat intervenția în 4 module: SELFIE, DigComEdu CheckIn, Pedagogie Digitală și Feedback și Feedforward.

Maria-Manuela Gheorghe alături de alți colegi din Școala Gimnazială Ion Mareș Vulcana-Băi a luat parte la utilizarea SELFIE și a modulelor DigComEdu, Pedagogie Digitală: „Șapte profesori au participat și au aplicat la clasa și în școală cele învățate. Au învățat cum să utilizeze diverse aplicații și programe cu ajutorul cărora să realizeze resurse digitale. Au folosit mult mai des ca înainte și manualele digitale, utilizând medii virtuale de învățare. Platforma Google classroom folosită în perioada pandemiei are sustenabilitate și este utilizată de cadrele didactice în diverse activități.” 

Participarea în Pilonul de Digitalizare și utilizarea rezultatelor din SELFIE a dus la posibilitatea de a evolua susținut, s-a schimbat considerabil procentul de utilizarea a digitalizării. Toate au dus la utilizarea digitalulului în activitățile de comunicare cu elevii și profesorii, dar și utilizarea lor în cadrul orelor de curs. Apoi, a urmat achiziționarea unei table Smart, dar care să și fie folosită la adevăratul potențial. Profesoara Mareș Vulcana-Băi a punctat și un alt beneficiu adus de program care îi privește pe părinți, posibilitatea de a desfășura un curs de digitalizare pentru părinții care au competențe digitale scăzute. 

Revenind la instrumentul SELFIE, acesta face o evaluare a 8 elemente importante în digitalizare. Primul element se referă la viziunea școlii prin care trebuie să susțină îmbunătățirea continuă a practicilor școlare cu accent pentru inovație. Al doilea la modul vede colaborarea și membrii rețelei. Foarte importante în acest proces de evaluare sunt infrastructura și echipamentele de care dispune școala. Al patrulea element luat în calcul este modul în care leadershipul susține implicarea cadrelor didactice și dezvoltarea acestora. Tododată, vor fi luate în considerare practicile pedagogice cu ajutorul tehnologiei, dar și practicile de cunoaștere comună care duc la învățarea și dezvoltarea profesorilor și a elevilor.  SELFIE va evalua și competențele digitale ale elevilor, îmbunătățite la școală cu ajutorul profesorilor, resurselor existente în școală, dar și practicile de evaluare. Cele 8 domenii evaluate de directori, profesori și elevi, necesită îmbunătățiri în funcție de rezultatele din raportul SELFIE. Astfel profesorii au dezvoltat un plan de acțiune pentru a îmbunătăți domeniile care au primit un punctaj mic. 

Instrumentul SELFIE face o radiografie a realității existente în școli și ce este de făcut, astfel încât, digitalizarea să fie utilizată în predare și evaluare. A fost un proces complex, în care profesorii și directorii participanți, dar și elevii și părinții au ajuns la concluzia că este nevoie de digitalizare pentru a face pași importanți în procesul de învățare, cu rezolvarea necesităților cotidiene.