Am creat acest program pentru a îmbunătăți și varia constructiv experiența educațională a profesorilor și elevilor la nivelul școlilor din România. Această inițiativă, presupune proiectarea și parcurgerea unor rute educaționale clar structurate, proiectate și predate, precum și alinierea rezultatelor învățării anticipate, a experiențelor de învățare create și proiectării evaluării predării și învățării, în mediul online.

Trăim într-o eră hiper-digitalizată, dar majoritatea „nativilor digitali” nu sunt competenți digitali, deși unii au abilități în lucrul cu instrumentele online care le depășesc cu mult pe ale profesorilor lor. Astfel, proiectarea, predarea și evaluarea învățării online necesită abilități suplimentare, ambelor cohorte.

Trăim într-o eră hiper-digitalizată, dar majoritatea „nativilor digitali” nu sunt competenți digitali, deși unii au abilități în lucrul cu instrumentele online care le depășesc cu mult pe ale profesorilor lor. Astfel, proiectarea, predarea și evaluarea învățării online necesită abilități suplimentare, ambelor cohorte.în primul rând profesorilor.

 • Cu acest modul ne-am propus să acompaniem școlile în procesul de identificare a modului în care tehnologiile susțin sau pot susține procesele de proiectare, predare, învățare și evaluare a elevilor în școală. 
 • Prin intermediul SELFIE, creăm infrastructura necesară proiectării și operaționalizării unui plan strategic de dezvoltare a educației (digitale) de înaltă calitate pe termen lung la nivelul școlilor, personalizat pe nevoile reale ale beneficiarilor direcți și indirecți. 
 • Dezvoltarea unui mediu educațional deschis, activ și cât mai aplicabil la realitatea educațională
 • Crearea unor concepte de învățare, ancorate în realitate și centrate pe învățarea prin reflecție, metacogniție și metapredare, folosind predarea transdisciplinară
 • Utilizarea unor platforme digitale care să motiveze elevii și profesorii, cu scopul de a deveni agenți deplini ai propriei lor învățări
 • Învățarea colaborativă și practicarea noțiunilor esențiale în cadrul unor comunități de învățare centrată pe termen lung
 • Investirea elevilor și profesorilor cu responsabilitate asupra propriei învățări, pe termen lung.

Modul #1 Dezvoltarea strategică pentru modernizarea școlilor cu SELFIE

Cu acest modul, sprijinim implementarea strategiei privind digitalizarea educației din România.

Modulul a fost creat în jurul instrumentului SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies), dezvoltat de Comisia Europeană în vederea creionării unei experiențe cât mai profunde de analiză la nivelul școlilor cu privire la gradul de digitalizare, în contextul actual.

SELFIE este un instrument conceput pentru a ajuta școlile să integreze tehnologii digitale în procesele de predare, învățare și evaluare. SELFIE are o bază solidă în materie de cercetare și a fost dezvoltat modelul cadrului Comisiei Europene privind promovarea învățării în era digitală în instituțiile de învățământ din Statele Membre.

SELFIE colectează, în mod anonimizat, opiniile elevilor, ale profesorilor și ale membrilor conducerii școlii cu privire la modul în care este utilizată tehnologia în instituția lor de învățământ.

În cadrul acestui modul, fiecare școală…

 • Și-a analizat obiectiv, în mod anonimizat și prin evaluare, nivelul de digitalizare la care se află, cu scopul setării de priorități de creștere a calității actului educațional, punând elevul în centrul tuturor acțiunilor întreprinse.
 • Și-a stabilit strategia de modernizare a școlii pe termen scurt, mediu și lung, pentru a micșora fractura existentă între competențele elevilor și cererea de pe piața hiper-digitalizată a muncii.
 • Reprezentanții școlilor – echipele SELFIE – au devenit mai conștienți, mai responsabili și mai dispuși să contribuie la acoperirea nevoilor de formare la nivel local, aliniate la strategia CEE, pentru ca mâna de lucru calificată să devină competitivă la nivel de productivitate, calitate și inovare.
 • Și-a setat inițiative de activare a comunității pentru a încheia parteneriate care vizează dezvoltarea competențelor digitale și de relaționare, perfecționarea și recalificarea, precum și autonomizarea învățării pe tot parcursul vieții.
 • A căpătat experiență în aplicarea SELFIE în școală, cu regularitate, pentru a măsura constant impactul inițiativelor strategice implementate la nivelul școlii.

Atelier 1

 1. Analiză SWOT
 2. Prezentare SELFIE în școală
 3. Personalizare și constituire conturi pe platforma CEE
 4. Plan inițiativă promovare SELFIE în școală

 

SELFIE în școli

Atelier 2

 1. Analiză rezultate rapoarte SELFIE la nivelul fiecărei școli
 2. Conturare strategiei de modernizare a școală, pe termen lung
 3. Stabilire piorități și inițiative majore pentru operaționalizarea strategiei începând din 2021

Atelier 3

 1. Aliniere la modelul Școlii Digitale Inovative
 2. Exercițiu de identificare a potențialului digital la nivelul Cluster-ului
 3. Diseminare și analiză rezultate SELFIE pe Cluster & contribuția școlilor

Conferință

 1. Prezentare rezultate SELFIE la nivel de rețea – Edu Networks  
 2. Recunoașterea meritelor și celebrarea Succesului
 3. Energizare pentru modulul #2 Dezvoltarea competențelor și abilităților digitale ale profesorilor

Modul #2 Dezvoltarea competențelor și abilităților digitale relevante ale profesorilor cu DigCompEdu

Cadrul European pentru Competență Digitală a Profesorilor, este un proiect care prezintă o cale de dezvoltare a competenţelor digitale ale profesorilor, de pe toate nivelurile, din Europa. Proiectul își propune să sprijine Statele Membre în eforturile lor de a promova competenţa digitală a cetăţenilor lor și de a stimula inovaţia în educaţie. Cadrul DigCompEdu este destinat să sprijine eforturile naţionale, regionale și locale în dezvoltarea competenţei digitale a profesorilor, oferind un cadru de referinţă comun, cu o terminologie și o logică comune

DigCompEdu CheckIn este un instrument de auto-reflecție care explică modul în care profesorii pot folosi tehnologiile digitale pentru a-și îmbunătăți și inova practicile de predare și nu se axează pe competențele tehnice. Acesta se adresează profesorilor de la toate nivelurile de educație, de la învățământul preșcolar până la învățământul superior și educația adulților, inclusiv educația și formarea generală și profesională, educația adresată persoanelor cu nevoi speciale și contextelor de învățare non-formale.

Aflați mai multe despre punctele forte personale și despre domeniile în care vă puteți îmbunătăți modul în care utilizați tehnologiile digitale în procesele de predare și învățare. Răspundeți la cele 22 de întrebări ale acestei autoevaluări pentru a primi un feedback detaliat, ce include sfaturi utile și pașii principali ai foii de parcurs personale pentru predare într-o manieră inovatoare.

Cadrul se adresează profesorilor de la toate nivelurile educaționale, de la educația timpurie la cea superioară și a adulților, inclusiv educația și formarea generală și vocațională, educația cu nevoi speciale și contextele de învățare non-formală. 

 • Oferă o referință comună a ceea ce înseamnă să fii competent digital
 • Sprijină profesorii și educatorii să își evalueze și să își dezvolte în continuare competențele digitale
 • Acoperă toate nivelurile educaționale, de la educatori la profesori universitari și adulți

Testarea DigCompEdu CheckIn RO este disponibilă pentru următoarele sectoare educaționale:

 • învățământ pre-primar
 • învățământ primar, secundar și VET 
 • învățământ pentru formare profesională continuă a altor profesioniști din educația pre-universitară

Dacă intenționezi să-ți auto-evaluezi nivelul de competență digitală, te invităm să accesezi butonul de mai jos…

DigCompEdu CheckIn a fost publicat prima dată, în limba engleză, în 2018, sub titlul „DigCompEdu CheckIn” de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene © Uniunea Europeană. Acesta a fost tradus în limba română, în 2021, de către Asociația Școala de Valori. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru această traducere și nu poate fi trasă la răspundere pentru orice consecință rezultată din reutilizarea documentului.

Modulul se adresează profesorilor din învățământul gimnazial și liceal, inclusiv cel tehnologic și dual, care se află pe nivelurile de competență: A2, B1, B2, C1, conform rezultatului de feedback care reiese din auto-testarea DigCompEdu CheckIn RO.

În cadrul modulului Pedagogie Digitală

 • Veți fi provocați să vă depășiți potențialul învățând cum să vă selectați mediul de învățare adecvat și cum să utilizați cât mai eficient instrumentele digitale existente
 • Veți învăța să folosiți tehnologia pentru a servi scopurilor specifice legate de obiectivele de învățare ale elevilor voștri, în corelație cu modul acestora de a asimila și folosi învățarea în realitatea cotidiană, pe termen lung
 • Veți avea oportunitatea de a vă dezvolta instinctul de a discerne când și cum este cazul să utilizați instrumentele și resursele digitale disponibile pentru a asigura impactul scontat asupra învățării elevilor voștri.

Acces și suport în utilizarea resurselor educaționale pe tot parcursul modulului 

 • Dezvoltarea unui mediu educațional deschis, activ și cât mai aplicabil la realitatea educațional
 • Crearea unor concepte de învățare, ancorate în realitate și centrate pe învățarea prin reflecție, metacogniție și metapredare, folosind predarea transdisciplinară
 • Utilizarea unor platforme digitale care să motiveze elevii și profesorii, cu scopul de a deveni agenți deplini ai propriei lor învățări
 • Învățarea colaborativă și practicarea noțiunilor esențiale în cadrul unor comunități de învățare centrată pe termen lung
 • Investirea elevilor și profesorilor cu responsabilitate asupra propriei învățări, pe termen lung.

Structură PEDAGOGIE DIGITALĂ

Tehnologia este doar un set de instrumente!

Atelier 1 – Cadrul TPACK în Pedagogia digitală

 • 3 surse cheie de cunoaștere: tehnologie, pedagogie și conținutul educațional
 • Cunoașterea conținutului și utilizarea tehnologiilor digitale
 • Abordarea deliberată și variată a proiectării metodologiei centrate pe elev
 • Utilizarea tehnologiei la nivel personal și la clasă

Atelier 2 – Cadrul SAMR

 • 4 grade diferite de integrare a tehnologiei la clasă 
 • Limbaj comun între discipline
 • Vizualizarea conceptelor complexe

Atelier 3 – Transdisciplinaritatea

 • Creativitate transdisciplinară – obiceiurile minții și predarea digitală
 • Instrumentele cognitive transdisciplinare și utilizarea inteligentă a tehnologiei 
 • Curriculumul școlar vs problemele vieții reale
 • Tehnologia vs conținutul educațional 
 • Avantajele și constrângerile pedagogice digitale

Atelier 4 – Metacogniția, Metacunoașterea și Metapredarea

 • Schimbarea de paradigmă
 • Strategii meta-cognitive de predare 
 • Limba raționamentului vs metaînvățarea 
 • Monitorizarea și controlul propriilor procese cognitive 
 • Modelarea vocabularului în propriul proces de gândire 

Atelierul 5 – Taxonomia SOLO (Structura rezultatului învățării observate) “Learning to learn”

 • Procesul de învățare (SOLO și competențele cheie)
 • Limba de învățare utilizată (Verbe de învățare)
 • Intenții de învățare și rezultate ale învățării (experiențe de învățare diferențiate)
 • Autoevaluarea procesului de învățare (autoreflecția elevilor)
 • Intervenții de gândire și e-learning

Creare conținut digital

 • Creare de cursuri digitale direct în studioul educațional e-steam.ro 

Managrement de proiect: Mioara Hușanu, mioara.husanu@scoaladevalori.ro

arcademia@scoaladevalori.ro, selfie@scoaladevalori.ro, eusurvey@scoaladevalori.ro

© 2021 Creat de Silvia Bogdan @ Școala de Valori