Overview

Implementăm un program național de tradiție care sprijină dezvoltarea unui ecosistem în sferaînvățământului profesional din România, din perspectiva abilitățiilor de care au nevoie tinerii înviață și a carierei pe care și-o pot contura în domeniul tehnic pentru care învață.

Prin intermediul programului „Adoptă un Liceu”, îndrumăm tinerii din învățământul profesional,filiera tehnologică, să țintească spre împlinire personală și profesională. Inspirăm tinerii să îșidescopere valorile și să își antreneze potențialul astfel încât să fie pregătiți pentru viitorulincert, aflat în continuă schimbare.

Obiectivele programului

school

Licee cu performanțe mai bune care să devină centre de excelență și formare pentrumultiplicare

Un proces de învățare centrat pe elev și conectat la economie

Creșterea șanselor și oportunităților de angajare, antreprenoriat și/sau de continuare astudiilor pentru tineri

Dezvoltare personală și cultivarea spiritului civic, prin voluntariat

Promovarea spiritului de a lucra împreună, în echipă

Conștientizarea direcției în care merge piața muncii și necesitatea creșterii abilităților șiaptitudinilor personale în raport cu alegerile de carieră viitoare

Schimbăm și educăm opinia generală, în special, referitor la învățământul profesional,crescând atractivitatea meseriilor

Portofoliu ADOPTĂ UN LICEU

FONDATORI