Students Today - Responsible Entrepreneurs Tomorrow Teacher Toolkit 2

ȚĂRI PARTICIPANTE:

Radviliskio Lizdeikos gimnazija(Lithuania) Organization for Social Innovation „ARNO”(The Republic of North Macedonia) Instituto Istruzione Superiore Statale „Marini-Gioia”(Italy) SUGS Gimnazija Rade Jovchevski Korchagin(The Republic of North Macedonia) Asociația Școala De Valori (Romania)  

CONTEXTUL PROIECTULUI:

STRET TT – Students Today – Responsible Entrepreneurs Tomorrow Teacher Toolkit 2 reprezintă suma sugestiilor și recomandărilor tuturor partenerilor și participanților implicați în ediția anterioară. Proiectul folosește o abordare inovatoare și modernă a programelor de antreprenoriat în licee pentru a crea lideri și antreprenori responsabili care pot aduce schimbări pozitive.

 

Digitalizarea practicilor de predare și utilizarea instrumentelor digitale în educație a devenit un aspect esențial pentru profesori. Un rol major l-a avut pandemia Covid-19 care a scos în evindeță cât este de importantă pregătirea profesorilor în adaptarea transformării digitale în educație. În calitate de agenți ai schimbării, profesorii au nevoie de practici de predare bazate pe competențe digitale. Astfel de competențe garantează cele mai înalte standarde profesionale și echipează profesorii din liceele partenere pentru a putea sprijini procesele de învățare antreprenorială ale elevilor lor.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Elevii vor învăța concepte inovative și moderne despre antreprenoriatul social, responsabilitate socială și filantropie. Astfel, vor deprinde abilități și cunoștințe care vor avea un impact major deoarece pot contribui la îmbunătățirea activităților zilnice și, în general, la binele societății prin soluții inovatoare la provocările economice, sociale și de mediu actuale.

Prin participarea la acest proiect ne dorim să punem bazele unui mediu prielnic pentru ca profesorii să înțeleagă și să susțină aplicarea conceptele de antreprenoriat prin:

Crearea unui ghid inovator de competențe antreprenoriale pentru ca profesorii să evalueze și să valideze competențele cheie ale elevilor;

 Crearea unui ghid de instrumente digitale pentru abordarea unui stil reflexiv de învățare al elevilor;

 Cunoașterea și utilizarea platformelor SELFIE și Dig.Comp.Edu.

REZULTATELE PROIECTULUI:

 Școlile și ONG-urile din cele 4 țări partenere (Italia, Romania, Lituania, Macedonia de Nord) vor colabora pentru a elabora noi programe educaționale de antreprenoriat social, responsabilitate socială și filantropie. 

În acest fel școlile vor avea profesori mai informați, motivați și calificați, iar elevii vor fi mai responsabili din punct de vedere social, contribuind la construirea unor societăți mai incluzive.

Accesul la ghidurile specifice profesorilor, va fi binevenit fiindcă aceștia vor obține cunoștințe variate de utilizare a instrumentelor disponibile, precum și oportunitatea de a-și antrena creativitatea, explorarea de noi metode și abordări de predare, o educație „practică” orientată spre impact în școlile și comunitățile locale.

 

Manager de proiect: Ioana Ciuca
Email: ioana.ciuca@scoaladevalori.ro