Overview

Pașii mici determină marile realizări! Profesorii sunt persoanele care au impact indirectintelectual și esențial asupra produsului intern brut al unei țări. Acesta este programul prin careîi spijinim pe dascăli în activitatea lor educațională prin expunerea la metode și tehnici depredare creativă, astfel încât aceștia să-și valorifice potențialul pedagogic.

Scopul programului este ca în 2035 să avem o generație de profesori mai implicați în activitățileeducaționale pentru viață, mai conștienți de calitățile pe care le au și mai pregătiți să lucrezevocațional cu toți elevii pe care-i au la clasă pentru ca aceștia să obțină succesul în ariilepotrivite abilităților, pasiunilor și dorințelor lor.

Obiectivele programului

Utilizarea avantajelor lucrului în echipă în clasă cu elevii, în cancelarie cu colegii și înîntreaga școală cu toate părțile implicate pentru performanță mai bună la toatenivelurile

Crearea relațiilor bazate pe încredere între elevii, colegii și părinții

Definirea viziunii școlii și setarea obiectivelor SMART privind performanța educațională,la toate nivelurile

Încurajarea și facilitarea lucrului în echipă cu ceilalți profesori

Conducerea unui proces educațional la nivel avansat, asigurând scalabilitate șisustenabilitate educațională la nivelul școlii și în regiune.

Portofoliu ARCADEMIA