Acest program oferă tinerilor oportunitatea să își extindă auto-cunoașterea, să descopere care le sunt alternativele vocaționale pe care le-ar putea lua în considerare de timpuriu și totodată, să stabilească care le este nivelul de satisfacție cu privire la aspirațiile viitoare de carieră. 

Astfel, incursiunea noastră începe prin identificarea domeniilor de interes, precum și explorarea preferințelor personale. Plecând de la domeniile de interes și preferințele tinerilor – ideile și conceptele care îi atrag, obiectele care le plac, oamenii cu care își petrec timpul și tipurile de activități cu care rezonează – am putea să descoperim care le sunt indicatorii comportamentali calitativi, cât și pe cei cantitativi, care îi mână înainte pentru a se afirma, obține performanță în toate ariile vieții lor, a crea bunăstare pentru sine și celorlalți.

Schimbarea de paradigmă a societății contemporane corelează cu ideea conform căreia, cariera nu privește doar locul de muncă, ci întreaga viață a unei persoane.

Schimbarea de paradigmă a societății contemporane corelează cu ideea conform căreia, cariera nu privește doar locul de muncă, ci întreaga viață a unei persoane.

În programul nostru tinerii își vor putea descoperi interesele

Vor participa în simularea Career Bus 3.0

Își vor auto-evalua interesele, prin accesarea chestionarului SDS (Self Directed-Search) pe care îl vom pune la dispoziția lor aici

Vor dialoga cu oameni din câmpul muncii (angajați și întreprinzători) care au preocupări și preferințe similare cu ale tinerilor, pe tema intereselor și dorințelor proprii

Vor intra în programul de orientare școlară și consiliere pentru viață cu consilierii de orientare școlară și vocațională/diriginții pentru a-și schița propriul plan centrat pe valorificarea asumată a intereselor și pasiunilor lor pentru anumite activități sau domenii de competență viitoare.

Suplimentar, pentru a transfera în realitate cele de mai sus, elevii își vor crea oportunități de practicare a activităților aflate în sfera lor de interes, prin: voluntariat, practică în mediul pubic, privat, non-profit etc. În plus, dacă există pentru tineri de vârsta lor, ar putea să înceapă prin ași lua un job part-time sau accesa un program de internship

Prin intermediul programului nostru, vom provoca tinerii să-și identifice dorințele și aspirațiile de afirmare, să-și aprofundeze ideile cu privire la statutul social viitor pe care și-l doresc, să definească ce rol ar vrea să joace cariera în viața fiecăruia și să găsească căile potrivite pentru auto-împlinire. 

Interesele, preferințele și competențele unui individ creează o dispoziție personală specifică, care conduce persoana respectivă la un anumit mod de a percepe lucrurile și evenimentele, de a gândi și simți conform propriei poziționări mentale și, implicit, la un mod specific de a acționa și reacționa la rezultatele pe care le obține. Această secvență de dezvoltare este continuă și evoluează în funcție de mediile și oamenii cu care individul interacționează pe întreaga perioadă a vieții sale.

Conform teoriei lui Holland, interesele constituie factori motivaționali esențiali în alegerea carierei și determină gradul de satisfacție și nivelul de performanță pe care individul le realizează în activitățile pe care acesta le desfășoară.

Cu cât sunt mai bombardați cu informații și mai puțin înzestrați cu competențe, tinerilor le este greu să conștientizeze care le sunt interesele și pasiunile și, astfel, în multe cazuri alegerea carierei rămâne doar la latitudinea părinților/bunicilor sau profesorilor, rudelor, colegilor etc.Manager de proiect: Dragoș Fînaru, dragos.finaru@scoaladevalori.ro

Board Game-ul Career Bus este un produs educațional care a câștigat concursul de inovare socială al UE 2018 din cadrul Programului de Cercetare și Inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene.