Acest program oferă tinerilor oportunitatea să își extindă auto-cunoașterea, să descopere care le sunt alternativele vocaționale pe care le-ar putea lua în considerare de timpuriu și totodată, să stabilească care le este nivelul de satisfacție cu privire la aspirațiile viitoare de carieră. 

Astfel, incursiunea noastră începe prin identificarea domeniilor de interes, precum și explorarea preferințelor personale. Plecând de la domeniile de interes și preferințele tinerilor – ideile și conceptele care îi atrag, obiectele care le plac, oamenii cu care își petrec timpul și tipurile de activități cu care rezonează – am putea să descoperim care le sunt indicatorii comportamentali calitativi, cât și pe cei cantitativi, care îi mână înainte pentru a se afirma, obține performanță în toate ariile vieții lor, a crea bunăstare pentru sine și celorlalți.

Schimbarea de paradigmă a societății contemporane corelează cu ideea conform căreia, cariera nu privește doar locul de muncă, ci întreaga viață a unei persoane.

Schimbarea de paradigmă a societății contemporane corelează cu ideea conform căreia, cariera nu privește doar locul de muncă, ci întreaga viață a unei persoane.

În programul Career Bus Bacău, tinerii își vor putea descoperii interesele

Vor participa în simularea Career Bus 3.0

Își vor auto-evalua interesele, prin accesarea chestionarului SDS (Self Directed-Search) pe care îl vom pune la dispoziția lor aici

Vor dialoga cu oameni din câmpul muncii (angajați și întreprinzători) care au preocupări și preferințe similare cu ale tinerilor, pe tema intereselor și dorințelor proprii

Vor intra în programul de orientare școlară și consiliere pentru viață cu consilierii de orientare școlară și vocațională/diriginții pentru a-și schița propriul plan centrat pe valorificarea asumată a intereselor și pasiunilor lor pentru anumite activități sau domenii de competență viitoare.

Suplimentar, pentru a transfera în realitate cele de mai sus, elevii își vor crea oportunități de practicare a activităților aflate în sfera lor de interes, prin: voluntariat, practică în mediul pubic, privat, non-profit etc. În plus, dacă există pentru tineri de vârsta lor, ar putea să înceapă prin ași lua un job part-time sau accesa un program de internship

Prin intermediul programului nostru, vom provoca tinerii să-și identifice dorințele și aspirațiile de afirmare, să-și aprofundeze ideile cu privire la statutul social viitor pe care și-l doresc, să definească ce rol ar vrea să joace cariera în viața fiecăruia și să găsească căile potrivite pentru auto-împlinire. 

Interesele, preferințele și competențele unui individ creează o dispoziție personală specifică, care conduce persoana respectivă la un anumit mod de a percepe lucrurile și evenimentele, de a gândi și simți conform propriei poziționări mentale și, implicit, la un mod specific de a acționa și reacționa la rezultatele pe care le obține. Această secvență de dezvoltare este continuă și evoluează în funcție de mediile și oamenii cu care individul interacționează pe întreaga perioadă a vieții sale.

Conform teoriei lui Holland, interesele constituie factori motivaționali esențiali în alegerea carierei și determină gradul de satisfacție și nivelul de performanță pe care individul le realizează în activitățile pe care acesta le desfășoară.

Cu cât sunt mai bombardați cu informații și mai puțin înzestrați cu competențe, tinerilor le este greu să conștientizeze care le sunt interesele și pasiunile și, astfel, în multe cazuri alegerea carierei rămâne doar la latitudinea părinților/bunicilor sau profesorilor, rudelor, colegilor etc.

Manager de proiect: Caldare Florina, [email protected]

Board Game-ul Career Bus este un produs educațional care a câștigat concursul de inovare socială al UE 2018 din cadrul Programului de Cercetare și Inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene.

30 de elevi de clasa a XI-a de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca au beneficiat de proiectul Career Bus Cluj. Școala de Valori alături de partenerii FOUNDEVER și CoachConnect au pus bazele orientării profesionale, a dezvoltării personale și a facilitării înțelegerii provocărilor viitorului.
Proiectul răspunde necesităților elevilor în ceea ce privește cunoașterea unei limbi străine pentru o inserție favorabilă pe piața forței de muncă și pregătirea pentru provocările profesionale.

Timp de 7 luni începând din octombrie 2022, până în martie 2023, participanții au trecut  prin ateliere de consiliere în carieră și orientare vocațională desfășurate de Școala de Valori. Cele 5 ateliere: Valori personale și universale, Career Bus, Joburile Viitorului, Inteligențe multiple & Index vocațional  și Consiliere în carieră le-au oferit tinerilor planul profesional de care au nevoie pentru a ajunge să ocupe joburi care să-i pună în valoare conform abilităților, talentelor și competențelor pe care le dețin.

Foundever a  oferit alte 5 ateliere de dezvoltare personală, pentru ca tinerii să poată răspunde cerințelor de pe piața muncii. Munca în echipă, o bună gestionare a timpului, dar și o comunicare eficientă sunt doar câteva dintre aspectele de care țin cont angajatorii. În cadrul acestor ateliere s-a discutat despre cum se poate mări impactul personal asupra societății și ce înseamnă un personal branding de calitate.

Echipa CoachConnect le-a stat la dispoziție participanților prin intermediul sesiunilor de coaching pentru a-și identifica planul pentru atingerea obiectivele educaționale și profesionale.

Așadar, cei 30 de elevi au o viziune de ansamblu a viitorului lor, pentru a conștientiza care le sunt abilitățile, dar și de ce competente au nevoie pentru a ajunge la viața pe care și-o doresc. Dezvoltarea personală a venit să faciliteze procesul de învățare indiferent de vârstă și de nivelul de pregătire profesională, ca apoi, sesiunile de coaching să asigure punctele pe care trebuie să le valorifice tinerii pentru a ajunge să fie adulții împlini de mâine.

Career Bus Cluj este un proiect desfășurat de Școala de Valori cu susținerea Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”

din Cluj-Napoca, dar și FOUNDEVER, și CoachConnect.

 

Manager de proiect: Irina Zibrițchi,

email: [email protected]