Timp de 4 ani, Școala de Valori a susținut Pilonul de Digitalizare, ca parte a programului Edu Networks. Digitalizarea este o necesitate recunoscută de tot mai mulți profesori, pentru a reuși să adapteze realităților de zi cu zi modalitățile și necesitățile de predare, învățare-asimilare și evaluare.

Florin Hodoroga este profesor de Geografie la Școala Gimnazială „A.P. Alexi”, dar și la Liceul Teoretic „Solomon Haliță”, din Sângeorz Băi, Bistrița-Năsăud. Florin Hodoroga a urmat 3 dintre modulele desfășurate în proiect, printre care și modulul de Pedagogie Digital, prin care a învățat cum să aleagă mediul propice pentru învățare, dar și să utilizeze instrumente digitale. De asemenea, tot în cadrul Pedagogiei Digitale, cadrele didactice au învățat să folosească tehnologia pentru a servi obiectelor de învățare ale elevilor, pentru a pune accent pe învățarea continuă și pentru a răspunde nevoilor de învățare a acestora. Și și-au dezvoltat abilitatea de a discerne cu privire la când și cum să utilizeze instrumentele și resursele digitale disponibile, cu impact asupra procesului de învățare al elevilor. „Am devenit pedagogi digitali prin acest curs, iar informațiile, metodele, strategiile, resursele asimilate dar și puse în practică ne vor ajuta comunitățile noastre școlare să se dezvolte în direcția corectă prin pedagogia digitală”, susține domnul profesor.

Florin Hodoroga a identificat și două bune practici reprezentative pentru sine ca urmare a participării sale la modulul de Pedagogie Digitală „Conștientizarea importanței aplicării instrumentului SELFIE în școlile noastre, instrument care ne arată cum și unde ne aflăm din punct de vedere logistic și pedagogic digital.  Importanța Feedback-ului în procesul de predare-învățare-evaluare, cum trebuie utilizat pozitiv Feedback-ul, Feedback-ul de sprijin iar mai departe Feedforwardu-ul, important pentru dezvoltarea elevilor noștri dar și pentru dezvoltarea personală și profesională a noastră și a colegilor noștri!”

Pedagogia Digitală nu pune accent pe folosirea unor tehnologii sau a mai multora, ci ajută profesorii să reflecteze asupra modului și a motivelor de predare, dar și cum pot folosi tehnologiile pentru a-și îmbunătății practicile și rezultatele învățării elevilor.

În Pedagogia Digitală, profesorii și tehnologia pot transforma fundamental experiența de învățare a elevilor, astfel încât să aibă efect asupra rezultatelor școlare, dar și asupra însușirii elementelor necesare realităților din viața de zi cu zi.

Florin Hodoroga consideră că „Pentru Pedagogia Digitală punctul forte cred că este cadrul TPACK care reflectă „forma complexă și situată a cunoașterii”, necesară pentru a răspunde oportunităților de învățare îmbunătățite de tehnologie, unice pentru domenii și discipline specifice.”

Cu toate că digitalizarea este o necesitate conștientizată de profesori, părinți și elevi, sunt încă piedici pentru dezvoltarea și utilizarea sa în școli. Iată ce afirmă domnul profesor în legătură cu schimbările produse în unitățile de învățământ acolo unde profesează și care au fost dovadă aplicării modulelor și instrumentelor din Pilonul de Digitalizare. „Cu toate că Pedagogia Digitală este interesantă, inovativă și provocatoare pentru profesori dar mai ales pentru elevi, în sistemul nostru de învățământ se lovește de câteva „blocaje” legate de rezistența profesorilor și de existența programelor școlare extrem de stufoase, uneori poate fi aplicată numai în anumite momente ale anului școlar, la anumite discipline mai mult sau mai puțin prin participarea la acest curs de Pedagogie Digitală. Am mari speranțe că prin analiza școlii prin instrumentul SELFIE și analiza ulterioară, prin împărtășirea informațiilor dobândite la acest curs cu profesorii colegi, prin constructivismul determinat de o bună colaborare digitală cu elevii, printr-o implicare mai activă a conducerii în achiziționarea de resurse digitale, platforme digitale, etc.  putem să evoluăm și să creștem ca unitate școlară, iar aplicarea lecțiilor transdisciplinare, pe care eu le-aș implementa obligatoriu, ar dezvolta și mai mult relațiile profesor-profesor, profesor-elev și, de aici, creșterea performanței școlare!”

Pedagogia Digitală a scos în evidență importanța lecțiilor transdisciplinare. Florin Hodoroga susține că și acestea pot fi văzute ca bune practici din proiect, deoarece „atât pentru profesorii care le proiectează cât și pentru elevi, deoarece acestea presupun antrenarea celor 4 C – comunicare, colaborare, gândire critică și creativitate. Prin discuțiile premergătoare lecției (alegerea clasei, a competențelor și conținuturilor, stabilirea obiectivelor și conturarea strategiei didactice) se antrenează capacitatea de planificare și management, adaptabilitatea la schimbare, creativitatea, lucrul în echipă etc. Realizarea lecției presupune bune abilități de comunicare, de împărțire a rolurilor, de rezolvare a problemelor pe măsură ce apar, iar evaluarea și autoevaluarea fac apel la capacitatea de a gestiona și de a ajusta planurile inițiale astfel încât elevii să fie câștigătorii acestui proces de învățare particular.”

Iar principalii câștigători ai abordării Pedagogiei Digitale prin intermediul lecțiilor transdisciplinare sunt elevii, deoarece sarcinile îi provoacă să se implice mai mult, lecția este mai dinamică și atractivă, pentru că profesorul folosește o abordare actuală. „Elevii interacționează mai bine atunci când informațiile sunt livrate de cineva „din exterior” iar feedback-ul elevilor, primit după prima mea lecție transdisciplinară, de geografie-franceză mă oblige să continui și să încurajez în comunitățile mele de învățare și practică acest model, de transdisciplinaritate!”

De asemenea, în cadrul modulului de Pedagogie Digitală s-a pus accent și pe  Feedback Constructiv & FeedForward, deoarece profesorii trebuie să poată verifica înțelegerea elevilor săi, fapt ce se poate realiza doar dacă dascălul va învața activ să-și ajute elevii. Florin Hodoroga susține că tipurile de feedback și feedback-ul de sprijin ajută la dezvoltarea performanței școlare a elevilor, la acestea se adaugă și „Fereastra lui Johari care „te pune în oglindă” cu tine și cu ceilalți, și te ajută cum să procedezi cu feedback-ul primit și de aici FeedForward-ul care te ajută să vezi cine dorești să fi, deci este foarte important să conștientizezi feedforward-ul și să lucrezi pentru aceasta mai ales prin metoda GROW, cu adevărat punctul forte de aici!”

 

Larisa Drăgan este una dintre elevele care a beneficiat de schimbarea modului de predare și de bunele practici din modulul de Pedagogie Digitală. Larisa este acum este studentă în primul an,  la Facultatea de Filologie, Secția Limbi Moderne Aplicare, la Universitatea BABEȘ BOLYAI, și  își aduce aminte cu drag despre lecțiile de Geografie susținute de domnul profesor Florin Hodoroga:Lecțiile sale se transformau în momente frumoase, deoarece profesorul pregătea diverse documentare, filme, articole, jocuri interactive, implicându-ne cu toții, orele lui devenind o destindere de la toate grijile, fără a pune presiune asupra noastră cerându-ne să învățăm lucruri care cel mai probabil nu ne ajutau cu nimic. Un exemplu de joc este KAHOOT, un joc bazat pe curiozități despre anumite țări, culturi, orașe, continente, dar și un joc de cultură generală. Aducea diferite fișe pe care le făceam în grupe, totul fiind practic o joacă, dar cu ajutorul căreia am dobândit cunoștințe la nivel de geografie și nu numai. Acesta încerca deseori să facă din orele de geografie o plăcere de a merge și de a asista la ele. Metoda lui era de a pricepe în mod practic tot, aducând continuu exemple din viața de zi cu zi pentru a înțelege cu o mai mare ușurință materia predată.”

Timp de 4 ani, Școala de Valori a desfășurat prin Pilonul de Digitalizare, din cadrul Edu Networks, mai multe module SELFIE, DigCompEdu și CheckIn, dar și suita existentă în Pedagogia Digitală, puse la dispoziție de prin programul Learn4DigitalSkills.