Vă mulțumim!

Ei sunt partenerii noștri alături de care facem lucrurile de care educația are nevoie.

Selecție PARTENERI POCU -
EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR

Selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) Axa prioritara 6, Apel de proiecte POCU/0S6.3/0S6.6
„EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR”

Asociația Școala de Valori anunță organizarea procedurii de selecție a partenerilor, entități publice sau private, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii Cererii de Finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritara 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții - 10. i. „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și accesul egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare".

O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și elevii din mediul rural – comunitățile dezavantajate socio-economic.

O.S.6.6 - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.În procesul de selecție sunt așteptate să participe organizații capabile să implementeze cu Asociația Școala de Valori activități specifice de educație outdoor, adresate elevilor din învățământul preuniversitar.


<Mulţumită sprijinului şi generozităţii voastre, am reuşit să ne atingem obiectivele propuse.
De aceea ne simţim onoraţi şi mândri totodată ca ne-aţi ales şi ne-aţi sprijinit prin contribuţia adusă.


Silvia Bogdan, Președinte Școala de Valori

Parteneriate generale

Parteneri educaționali

Parteneri ecosistem

Resurse online

Parteneriate internaționale