“Urmează stația Dimitrie Leonida, cu peronul pe partea dreaptă.”

Mulți dintre noi auzim adesea acest nume la metrou, însă probabil că nu ne-am pus niciodată întrebarea cine este personajul în cauză. Ei bine, dincolo de a fi inginer și om de știință, Dimitrie Leonida a fost fondatorul primei școli de electricieni și mecanici, un tip de instituție de învățământ care prinde bine și în prezent.

După ce și-a făcut studiile la celebra Universitate Tehnică Regală de la Charlottenburg din Berlin, între 1903 și 1908, Dimitrie Leonida a preferat să se întoarcă în țara natală, deși i s-au oferit mai multe posturi la firme cunoscute din Germania, precum și postul de asistent universitar.   

Visător și întreprinzător, pentru început și-a găsit un serviciu la Primăria Capitalei, unde a fost angajat ca inginer electrotehnic. Aici s-a ocupat de verificarea instalațiilor electrice noi ce urmau să fie racordate la rețea, de situația tramvaielor și a abordat, chiar, problema metroului, al cărui prim proiect îl făcuse în anul 4 de facultate. 

Tot în anul 1908, Dimitrie Leonida a înfiinţat prima Şcoală de Electricieni și Mecanici din ţara noastră, care a pregătit timp de 45 de ani mii de specialiști în domeniul electric și mecanic.

Începuturile şcolii au fost grele. Copiii şi tinerii care doreau să se califice într-o meserie făceau ucenicia pe lângă un lucrător de la care furau meseria. Singurul profesor era chiar inginerul Dimitrie Leonida, iar lecţiile se desfăşurau într-o clădire insalubră, fără mobilier.

Pentru a remedia situația, Leonida solicită o audienţă la primarul de atunci al Capitalei, Vintilă Brătianu, care îi repartiză o clădire lăsată prin testament Primăriei de inginerul Chiru, cu condiţia de a fi folosită pentru instruirea şi cultura muncitorilor. Clădirea se afla atunci pe strada Primăverii, astăzi Mendeleev, lângă Piaţa Amzei. Elevii înscrişi la această şcoală erau în general absolvenţi ai Şcolii de Meserii. La etaj funcţiona şcoala, iar la parter şi subsol muzeul, devenit mai târziu Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida.

După un timp s-au oferit să predea la aceasta şcoală benevol, fără salariu, şi sora lui, Elisa Zamfirescu, prima femeie inginer din lume, cumnatul său, ing. C. Zamfirescu, angajat la CFR, prieteni şi rude. Cursurile se ţineau seara, iar în timpul zilei elevii lucrau în ateliere şi uzine. Şcolarizarea dura trei ani. Cursurile de bază erau matematica, fizica şi chimia.

Fondurile de întreţinere proveneau din subvenţiile pe care le dădeau chiar profesorii, care nu primeau salarii, iar elevii nu plăteau nici o taxă, singura lor obligaţie fiind să înveţe. Inginerul Leonida aduna tot felul de mecanisme ieşite din uz din diverse instalaţii industriale, pe care le repara cu ajutorul elevilor. Această colecţie personală a stat la baza întemeierii Muzeului Naţional Tehnic Dimitrie Leonida.

Astăzi, mai bine de 100 ani mai târziu, școala întemeiată de Dimitrie Leonida își găsește corespondentul în învățământul profesional tehnic dual. Aceasta este o formă alternativă a învățământului profesional tehnic clasic, fiind centrat atât pe necesitățile elevilor, cât și a angajatorilor. Un elev care joi susține examenul de calificare, poate fi de luni un proaspăt angajat, cu un salariu bun, cu șanse de a avansa în carieră și cu siguranța zilei de mâine.

Instruirea și formarea studenților sunt împărțite între cei doi parteneri duali – companie (locul de muncă și instruire practică) și școala profesională. Doar 30% din timp, orele se desfășoară în instituția de învățământ, iar restul, la locul de muncă, astfel accentul fiind pus pe instruirea practică, în condiții similare celor reale de muncă.

La absolvirea studiilor profesionale duale tinerii specialiști au locul de muncă asigurat, dacă au reușit, pe parcursul studiilor, să demonstreze în fața companiei angajament și dibăcie în meseria sau specialitatea învățată.

#100 ani de educație

Prin campania #100 ani de educație scoatem la lumină fapte mai puțin cunoscute despre cum s-a schimbat educația din 1918 și până în zilele noastre. Împreună inovăm pentru educația viitorului!


Surse: tvet.rotribunainvatamantului.ro

Foto: facebook.com/MuzeulTehnic