Nivelul de competențe digitale al unui colectiv de profesori poate duce la stagnarea dezvoltării unei unități de învățământ, care influențează și rezultatele elevilor. În 2020, Școala de Valori ajungea în unitățile de învățământ din programul Edu Networks, parte a Pilonului de Digitalizare, să implementeze modulul DigCompEdu. Chestionarul DigCompEdu a evaluat competențele și abilitățile digitale pe care le au profesorii, prin stabilirea nivelului de dezvoltare, ca apoi, prin intermediul atelierelor desfășurate de Școala de Valori, să reușească să treacă dintr-un nivel în altul, astfel încât utilizarea digitalului să influențeze procesul de predare, învățare-asimilare și evaluare. Fiecare profesor din proiect a beneficiat și de susținere în aplicarea unui plan de îmbunătățire a competențelor digitale.

Digitalizarea a fost o provocare și pentru Liceul Teoretic „Solomon Haliță” Sângeorz-Băi, Bistrița-Năsăud. În 2020, era necesar ca unitatea de învățământ să aibă o situație clară a potențialului digital. Varvara Sîngeorzan, directorul Liceul Teoretic „Solomon Haliță” Sângeorz-Băi și profesoară de Limba și literatura română, Limba engleză și Limbi clasice, își amintește acea perioadă :„A fost puțin mai dificil pentru elevi în această primă parte, dar am reușit să obținem o statistică concretă. Profesorii au completat și chestionarul DigCompEdu și am comparat rezultatele obținute, făcând apoi și o analiză de nevoi pentru formarea profesională. În anul următor, mai mult de jumătate dintre profesorii noștri au participat la cursuri de formare pentru dobândirea de competențe digitale și practici pedagogice inovative, care includ tehnologia digitală, atât prin intermediul programelor Edu Networks, cât și prin programul Erasmus+, deoarece școala noastră are acreditare. Anul acesta, în 2023, am completat din nou Selfie și am făcut o analiză comparativă, urmând să facem un plan de acțiune bazat pe aceste rezultate și pe o nouă analiză de nevoi.”

Concluziile completării chestionarului DigCompEdu au arătat la ce nivel se situează unitatea de învățământ în privința utilizării tehnologiei digitale în predare, dacă resursele folosite la clasă sunt inovative și cât de mult este folosit feedback-ul adecvat. Directoarea Liceului Teoretic „Solomon Haliță” Sângeorz-Băi a constatat că mai existau practici de îmbunătățit și că era necesar să măsoare cu o mai mare recurență progresul elevilor: „Punctele forte ale Chestionarului DigCompEdu sunt structurarea pe implicare personală, resurse digitale, predare și învățare, evaluare, capacitatea elevilor și facilitarea învățării. În acest mod, după ce completezi chestionarul, poți să afli unde mai ai puncte de îmbunătățit, în ce domeniu trebuie să te mai perfecționezi, astfel încât impactul predării și învățării asupra elevilor să fie cât mai mare. Chestionarul îți arată concret măsura în care metodele și strategiile folosite sunt puse în acord cu noile tehnologii digitale”.

Școala de Valori, prin intermediul instrumentului DigCompEdu, a oferit profesorilor și elevilor un mediu educațional care ține cont de realitatea cotidiană. Mai exact, profesorii  au aflat, mai întâi, care le este nivelul de digitalizare, de la A1 la C1, apoi au reușit să creeze concepte de învățare prin predarea transdisciplinară și interdisciplinară. Ei au aplicat învățarea colaborativă, pentru a avea rezultate pe termen lung, și au fost încurajați să fie responsabili pentru propria învățare, pentru a-și actualiza noțiunile, instrumentele digitale folosite, dar și a răspunde în mod real la necesitățile în continuă transformare ale elevilor.

Cadrele didactice au răspuns în cadrul chestionarului DigCompEdu și la întrebarea „Cum vă evaluați în prezent competența digitală ca profesor? Alocați un nivel de competență de la A1 la C2, unde A1 este cel mai redus nivel, iar C2 este cel mai înalt nivel.” Astfel, profesorii își autoevaluează competența digitală, selectând nivelul lor, de la  A1: Nou-sosit, A2: Explorator, B1: Integrator, B2: Expert, C1: Lider, C2: Pionier.

După completarea chestionarului și aflarea rezultatelor, la nivelul Liceului Teoretic „Solomon Haliță” Sângeorz-Băi s-a decis alegerea unor cursuri de perfecționare a competențelor digitale. Varvara Sîngeorzan a explicat pașii la nivelul unității de învățământ: „Am făcut o analiză la nivelul întregului corp profesoral și am discutat rezultatele, după care am alcătuit o analiză de nevoi de formare profesională, urmând ca profesorii să participe la cursuri de competențe digitale. Am conștientizat, astfel, și nevoia unei comunități de bună practică, în care să fie analizate și împărtășite bune practici și strategii pedagogice inovative.”

De altfel, evaluarea competențelor digitale a fost momentul în care fiecare cadru didactic din liceu a pus accent pe dezvoltare: „Atât eu cât și colegii mei ne-am străduit să ne perfecționăm metodele de predare și să integrăm sistematic tehnologiile digitale în cadrul lecțiilor. Am participat la cursuri de Pedagogie Digitală, TIC, am împărtășit în cadrul unor workshop-uri metode și resurse digitale, care pot fi integrate la clasă. Am acordat o atenție specială feedback-ului și mai nou încercăm și feedforward-ul, pentru a obține rezultate cât mai bune și pentru a crește motivația pentru învățare a elevilor.”

DigCompEdu se adresează profesorilor, de la educația timpurie la cea superioară, dar și adulților, deoarece este nevoie de competență digitală în orice formă de educație. Astfel, prin acest modul, Școala de Valori a oferit o structurare a elementelor care definește competența digitală. Chestionarul DigCompEdu a oferit baza de informații pentru identificarea carențelor digitale, Școala de Valori a susținut ateliere prin care a completat planul de îmbunătățire a abilităților digitale cu impact pentru procesul educațional.

Timp de 4 ani, Școala de Valori a desfășurat prin Pilonul de Digitalizare, din cadrul Edu Networks, mai multe module SELFIE, DigCompEdu și CheckIn, dar și suita existentă în Pedagogia Digitală.